banner

Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvaakseen turvallista ympäristöä, myös verkossa. Tänä syksynä mediassa on puhututtanut koulukiusaaminen ja väkivalta, joihin hyvin usein myös liittyy toimintaa mediaympäristöissä. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kiusaamisen vastaisessa työssä näkyvät myös nettikiusaamista ehkäisevä työ ja digitaalisten kaveritaitojen tukeminen. Aihetta käsitellään myös 2.10. pidettävässä peruskouluikäisten vanhemmille suunnatussa Kaveritaidot -verkkovanhempainillassa. Netissä tapahtuu kiusaamisen ehkäisyyn on tuotettu myös materiaalia tukioppilastoimintaan ja aihe kuuluu myös MLL:n ja Nuortennetin uusissa podcasteissa. Sinisen valon sukupolvea on suojeltava -kampanja sai jatkoa uuden, puhuttelevan mediakasvatuksellisen videon myötä, joka kannustaa vanhempia tukemaan lasten turvallista netin ja älylaitteiden käyttöä.

Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeen toiminta laajentuu! Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan torjuntaan tähtäävälle verkkosivulle on lisätty uudentyyppinen vihjekategoria. Toiminnan laajentumista on myös tässä uutiskirjeessä esiteltävä uusi omahoito-ohjelma, joka liittyy lapsikohtaiseen seksuaaliseen kiinnostukseen.

Tuleva syksy tarjoaa myös vinkkejä ja ajatuksia positiivisesta pelikulttuurista ja pelikasvatuksesta, kun Peliviikkoa vietetään 6.-12. marraskuuta. Vuoden 2024 mediataitoviikon valmistelut ovat myös käynnissä, kun teemaviikon monet kumppanit suunnittelevat tiedotuskampanjoita ja tuoreita materiaaleja. Ilmoittautumalla osallistujaksi saat näistäkin tietoa heti tuoreeltaan.

Hyvää syksyä ja turvallisia ja positiivisia kokemuksia verkossa toivottaa:
FISIC-tiimistä Leena Pylkkö, KAVI

Tässä uutiskirjeessä’
Tapahtumat
Kansalliset ja kansainväliset kuulumiset
Uudet materiaalit

Tapahtumat

Tervetuloa MLL:n verkkovanhempainiltaan 2.10.!

Netissä tapahtuva kiusaaminen ja digitaaliset kaveritaidot ovat tapetilla Kaveritaidot -verkkovanhempainillassa 2.10.2023 klo 18–19.30.

Kiusaamista esiintyy lasten ja nuorten keskuudessa yhä enemmän. Kiusattujen lasten määrä vähenee iän myötä, mutta kiusaamiseen osallistuu yhä useampi. Miten huolehditaan, ettei ketään jätetä yksin? Miten vanhemmat voivat tukea lapsia, ehkäistä kiusaamista ja edistää kaveritaitoja?

Diginä toteutettavassa vanhempainillassa kasvatusalan huippututkijat ja asiantuntijat tarjoavat konkreettisia vinkkejä lasten kaveritaitojen luotsaamisessa sekä kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisyssä. Vanhempainillassa käsitellään myös nettikiusaamista ja digitaalisten kaveritaitojen tukemista. Illan järjestävät MLL ja Arla Luonto+.

Tutustu lisää ja ilmoittaudu mukaan: mll.fi/kaveritaitoilta

Osallistu Pelastakaa Lasten Nettivihjeen seminaariin

Pelastakaa Lasten Nettivihje järjestää yhteistyössä Etelä-Suomen Aluehallintoviraston kanssa seminaarin, jonka aiheena on lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta. Seminaarissa käsitellään aihetta niin tutkimusten kuin käytännönkin näkökulmista. Monen eri alan asiantuntijat kertovat siitä, mitä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta tiedetään tänä päivänä, kuinka sitä voidaan ennaltaehkäistä ja kuinka voimme auttaa heitä, joita ilmiö koskettaa. Lisäksi kuulemme itse nuorena seksuaaliväkivaltaa kokeneen puheenvuoron.

Seminaari pidetään keskiviikkona 15. marraskuuta 2023 Helsingissä, ja tapahtumaa on mahdollista seurata myös striimin välityksellä. Tapahtuma on maksuton ja avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Lue lisää ohjelmasta ja ilmoittaudu mukaan seminaariin.

Peliviikkoa vietetään 6.-12.11.2023

Järjestyksessä 13. Peliviikko kutsuu mukaan epäonnistumaan! Pelikasvatuksen ja pelikulttuurin oman teemaviikon aikana voit seurata kiinnostavia luentoja, paneelikeskusteluja ja pelitapahtumia. Jos olet itse järjestämässä aiheeseen liittyvää tapahtumaa, muista ilmoittaa se mukaan kalenteriin. Lisää tietoa saa Peliviikon sivuilta.

Merkitse kalenteriisi Mediataitoviikko 5.-11.2.24

Voit ilmoittautua mukaan Mediataitoviikkoon 5.-11.2.2024 tällä lomakkeella. Saat vinkkejä ja tietoa medialukutaidosta omaa toimintaasi varten. Jos haluat ilmoittautua ruotsiksi, ja saada vinkkejä erityisesti ruotsiksi, käytä tätä lomaketta. Tervetuloa mukaan edistämään mediataitoja!

Kansalliset ja kansainväliset kuulumiset

BIK Youth Panelissa kaksi nuorta vapaaehtoista Suomesta

Jälleen marraskuussa Brysselissä järjestettävään Safer Internet Forumiin lähtee MLL:n mukana kaksi 16-vuotiasta nuorta. BIK Youth Panelin nuorisolähettiläät kokoontuivat ensimmäistä kertaa syyskuun alussa suunnittelemaan ohjelmaa marraskuun seminaariin. Mistä on kyse? Viime vuoden MLL:n BIK Youth Panel -edustaja kirjoitti Nuortennettiin blogikirjoituksen, jossa hän pohtii netin turvallisuutta lasten oikeuksien kautta ja nostaa esiin ajankohtaisia, nuoria puhuttavia ilmiöitä, jotka linkittyvät hyvinvointiin. 


Nettivihje ottaa vastaan vihjeitä myös netin ulkopuolisesta seksuaaliväkivallasta

Pelastakaa Lasten Nettivihje on ottanut käyttöön uuden vihjetyypin. Tähän asti ilmoituslomakkeella olevat vihjetyypit ovat liittyneet vain netissä tapahtuneeseen seksuaaliväkivaltaan, mutta nyt Nettivihje ottaa vastaan vihjeitä myös netin ulkopuolisista tapahtumista.

Vihjetyyppi löytyy tällä hetkellä lasten ja nuorten lomakkeelta, ja sen kautta lapsi/nuori voi tehdä ilmoituksen, jos joku on toiminut häntä kohtaan väärin netissä tai sen ulkopuolella. Ilmoituksen voi tehdä paitsi omasta, myös ystävän kokemuksesta. Tulevaisuudessa vihjetyyppi tullaan lisäämään myös yleiselle vihjelomakkeelle.

Uudella vihjetyypillä Nettivihje haluaa madaltaa netin ulkopuolella tapahtuvan seksuaalisen häirinnän ja seksuaaliväkivallan ilmoittamisen kynnystä. Ilmoittajan ei tarvitse olla täysin varma siitä, onko asiassa tapahtunut rikos. Tärkeintä on, että lapsi tai nuori ei jää asian kanssa yksin, mikäli hänen rajojaan rikotaan tai jos hänellä herää huoli kaverista.

Päivitetty omahoito-ohjelma lapsikohteisen kiinnostuksen omaaville on julkaistu

Omahoito-ohjelma on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat muokata ajatuksiaan ja toimintaansa liittyen lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen kiinnostukseen. Ohjelma on täysin anonyymi: siihen ei tarvitse syöttää henkilötietoja, eivätkä vastaukset tallennu. Omahoito-ohjelma on erityisesti tarkoitettu lieviä ja keskivaikeita oireita varten.

Omaohjelma on käytettävissä ilmaiseksi ympäri vuorokauden iästä riippumatta. Ohjelman voi käydä läpi joko kokonaisuudessaan, tai sitten siitä voi valita itselle soveltuvia osia. Sitä voi käyttää osana muuta samanaikaista hoitoa, tai itsenäisesti.

Omahoito-ohjelma on myös ammattilaisten hyödynnettävissä. Koko ohjelma tai osia siitä voidaan käyttää sekä ryhmätyöskentelyssä että yksilötyöskentelyssä. Ammattilainen voi ohjata ja tukea asiakasta ohjelman harjoitteiden käyttämisessä. Ammattilainen voi hyödyntää myös omahoito-ohjelman harjoitteita keskustelun tukena.

Omahoito-ohjelma on toteutettu yhteistyössä HUS psykiatrian, Pelastakaa Lasten ja Rikosseuraamuskoulutuskeskuksen kanssa. Päivitetty omahoito-ohjelma on julkaistu kolmella kielellä. Suomenkielinen omahoito-ohjelma löytyy tästä. Ohjelma löytyy myös englanniksi ja ruotsiksi. (Kuvituskuva: Christin Hume, Unsplash)

MLL ehdottaa merkintää tekoälyllä tehtyihin sisältöihin

Tekoälyn (AI) yleistyessä lasten ohjaaminen digitaalisessa maailmassa on muuttunut entistäkin haastavammaksi. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ehdottaa Parental Advisory -leiman tavalla toimivaa tunnusta, joka auttaa tunnistamaan tekoälyllä tehdyt sisällöt. MLL haluaa tukea vanhempia mediakasvatuksessa, sekä vahvistaa lasten edellytyksiä toimia turvallisesti digitaalisissa ympäristöissä. Lue lisää MLL:n tiedotteesta täältä.

Materiaalit

Sinisen valon sukupolvea on suojeltava -kampanjan video nostaa esille turvallisen netinkäytön tärkeyttä

1950-luvulla Mannerheimin Lastensuojeluliitto opetti suomalaiset lapset uimaan. Nyt tehtävänämme on auttaa lapsia ja nuoria pysymään pinnalla jatkuvasti voimistuvassa mediavirrassa.

MLL:n Sinisen valon sukupolvea on suojeltava -kampanjassa halusimme kannustaa jokaista vanhempaa ja kasvattajaa katsomaan digitaalista maailmaa lapsen silmin ja tukemaan lasten turvallista netinkäyttöä. Elokuussa julkaisemamme kampanjavideo Ettei lapsesi hukkuisi mediavirtaan on kuukaudessa tavoittanut jo yli 200 000 katselijaa. Katso video täältä.

Turvaa lapsen ensimmäisille omille digilaitteille

MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanja saatteli jälleen uudet ekaluokkalaiset koulutielle. Koulunsa aloittaville perheille suunnatuissa kampanjasisällöissä on mukana myös vinkkejä pienen koululaisen mediataitojen tukemiseen ja ensimmäisen oman digilaitteen mahdolliseen hankintaan liittyen.

Uusi teemakoulutus yläkoulujen tukioppilasryhmiin nettikiusaamisesta

MLL:n uusi STOP nettikiusaamiselle -teemakoulutusmalli tukioppilaille käsittelee nettikiusaamista ja sen ennaltaehkäisyä tukioppilastoiminnan näkökulmasta. Teemakoulutuksen tavoitteena on, että tukioppilaat ymmärtävät nettikiusaamisen vakavuuden ja pohtivat keinoja, joilla ennaltaehkäistä netissä ja somessa tapahtuvaa kiusaamista.

Koulutusmalli sisältää nettikiusaamiseen pureutuvia sisältöjä ja ilmiöitä, keskusteluharjoituksia ja toiminnallisia osuuksia. Teemakoulutuksessa painotetaan erityisesti sitä, mitä tukioppilaat voivat tehdä vähentääkseen kiusaamista netissä omassa koulussaan. Koulutuksessa tukioppilaat suunnittelevat omalle koululleen nettikiusaamista ehkäisevän ja oppilaiden hyvinvointia vahvistavan tukaritempauksen, toimenpiteen tai sisällön.

Koulutusmalli on laajuudeltaan kolme oppituntia (3 x 45 min.). Koulutuksen tilausta voi tiedustella osoitteesta www.mll.fi/tilaakouluttaja

Kirppupelillä parempaa nettikulttuuria

Lapset ja nuoret tarvitsevat digitaalisia kaveritaitoja ja malleja miten toimia kohdatessaan nettikiusaamista. MLL on julkaissut uuden kouluihin ja nuorisotyöhön soveltuvan STOP nettikiusaamiselle! -kirpun, joka on suunnattu 5.–9. -luokkalaisille. Tulostettava ja taiteltava peli auttaa pohtimaan reilua ja kunnioittavaa kohtaamista somessa ja peleissä.

Podcasteja mediakasvatuksen tueksi ja nuorille kuunneltavaksi

MLL julkaissut kouluikäisten vanhemmille ja huoltajille podcast-sarjan, joka pureutuu digitaalisen maailman haasteisiin asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastit kasvattajille löydät MLL:n nettisivuilta: Hyvä, paha digi -podcast – Mannerheimin Lastensuojeluliitto (mll.fi)

MLL:n Nuortennetin podcasteissa sukelletaan nuorten kanssa digielämän syvään päätyyn ja puhutaan siitä, mitä hyvää ja huonoa somessa, peleissä tai netissä onkaan. Kuuntele podcasteja Nuortennetissä.

Kaksi alinta kuvaa: Miila Westin

Tietoa uutiskirjeestä

Tämä on Finnish Safer Internet Centren (FISIC) uutiskirje. Uutiskirjeessä jaamme tietoa Suomen Safer Internet -toiminnan ajankohtaisista asioista. Toimintamme tavoitteena on lisätä lasten, nuorten ja aikuisten mediataitoja, turvallisuutta ja hyvinvointia internetissä. Suomessa FISIC-toimintaa toteuttavat, ja tätä uutiskirjettä kirjoittavat, yhteistyössä Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI), Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL).Uutiskirje julkaistaan 4-5 kertaa vuodessa saferinternet.fi -verkkosivuilla. Voit seurata ajankohtaista toimintaamme myös @saferinternetFI  -tilin kautta X-palvelussa.