img
MITÄ FISIC TEKEE?

Hanketoiminta Suomessa

FISIC-toimintaan kuuluu muun muassa kansallisten Mediataitoviikon ja Peliviikon koordinointi, MLL:n auttavien puhelimien ja Nuortennetin sekä Pelastakaa Lasten Nettivihje-palvelun ylläpitäminen.

Lue lisää toiminnasta viimeisimmästä raportistamme.

Eurooppalaista yhteistyötä

Insafe & INHOPE

FISIC on osa eurooppalaista Insafe-verkostoa, joka kiinnittää laajasti huomiota erilaisiin mediataitoihin ja niiden edistämiseen. Lisäksi FISIC on osa INHOPE (International Association of Internet Hotlines) verkostoa, jonka tavoitteena on edistää lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin poistamista verkosta. Toiminnan rahoitus koostuu Euroopan komission Safer Internet -ohjelman tuesta sekä kansallisesta rahoituksesta.

Omarahoitusosuus
50%
Euroopan komissio
50%
img
Turvallisemman internetin edistäminen

Tavoitteemme:

Voimaannuttaa lapsia, nuoria ja aikuisia medialukutaitoisemmiksi

Medialukutaitoja ovat taidot käyttää, lukea, ymmärtää, tulkita ja arvioida kriittisesti erilaisia mediasisältöjä, sekä oman median tuottamisen taidot. Medialukutaitoa edistetään parhaiten panostamalla tavoitteelliseen mediakasvatukseen. Päämääränä on yhdenvertainen ja inklusiivinen mediakasvatus, joka huomioi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret. Suomen Safer Internet -toiminta koordinoi teemaviikkoja, edistää alan yhteistyötä, tukee ja kouluttaa alalla toimivia ammattilaisia ja perheitä, tuottaa materiaaleja sekä viestii medialukutaidon aiheista laajasti.

Turvata lasten ja nuorten digitaaliset kokemukset

Turvallinen lapsuus digitaalisissa ympäristöissä tarkoittaa esimerkiksi oikeutta tulla suojelluksi haitalliselta ja laittomalta sisällöltä, käyttäytymiseltä ja kontakteilta. Tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen ikätasolle sopivassa digitaalisessa ympäristössä. Suomen Safer Internet-toiminnan Nettivihje-palvelu sekä lapsille, nuorille ja vanhemmille suunnatut puhelin ja chat –palvelut edistävät tavoitteen toteutumista. Aktiivisella vaikuttamistyöllä varmistetaan, että lasten ja nuorten turvallisuus huomioidaan myös päätöksenteossa.

Osallistaa nuoria

Lapsille ja nuorille annetaan mahdollisuus aktiiviseen ja luovaan osallistumiseen digitaalisissa ympäristöissä ikätason mukaisesti. Heidän näkemyksiään kunnioitetaan ja kuullaan. Suomen Safer Internet -toiminnassa mediakasvatusta toteutetaan nuorilta nuorille Nuortennetissä sekä kouluissa myönteistä nettikulttuuria edistävän tukioppilastoiminnan kautta. Nuoret tuottavat sisältöjä Nuortennetin kanaviin ja verkkovertaisnuoret vastaavat keskustelupalstalla muiden nuorten kysymyksiin ja huolenaiheisiin. Lisäksi lapsia ja nuoria osallistetaan työn kehittämiseen esimerkiksi työpajojen kautta.

img
Uutiskirje

Ajankohtaista

2019-2021

Hankekauden tunnuslukuja

200 +

UUTTA MATERIAALIA JA SISÄLTÖÄ

5848 +

VIHJETTÄ NETTIVIHJEEN KAUTTA

35934 +

KOULUTETTUA LASTA JA AIKUISTA
Newsletter

Subscribe for Newsletter